Tumblelog by Soup.io
 • bazyliszek
 • earthchild
 • maison-interieur
 • ajema
 • strip697
 • dysmorfofobia
 • tootsietoots
 • lily931
 • justinek
 • dreamlike
 • dzik
 • jeauvlaur
 • kolmi
 • newnightmare
 • Dewlyn
 • leximalcerta
 • diable
 • pieszczot
 • ifondofyou
 • nietypowa
 • 9-smerfnych-mysli
 • cherrytomorrow
 • kajakkowalik
 • borntomunch96
 • halfpastlove
 • AlwaysMe
 • defying-gravity
 • bazant
 • wherever-i-may-roam
 • rainbowdream
 • RubyBlue
 • hildebeithegerda
 • zimnafuzja
 • unitedsoupsfilm
 • tothebitterend
 • exuperence
 • fangs-are-fantastic
 • pandathing
 • starryeyed
 • MalinowaFantazja
 • marionette
 • Nanichili
 • markotna
 • czasnazupe
 • claud-ie
 • mefir
 • RedPenny
 • 18
 • marjarii
 • whim
 • klaudz
 • Americanlover
 • panda3
 • katvont
 • koniecznie
 • majak
 • arseniansodu
 • zwierzejuczne
 • ancyk
 • Clary
 • atara
 • braenn
 • toskafkee
 • Elaine
 • incurable-insomnia
 • absstract
 • martyna72
 • delikatnienie
 • agi2805
 • chaussettes-vertes
 • deusexmachina
 • kamdz
 • gohush-approves
 • guyver
 • mlaaa
 • bunuelo
 • Lizie
 • jennyme
 • werki1
 • afryyka
 • babyimdreamin
 • hoglady
 • nielubiemalin
 • kijo
 • BunnyBoo
 • sowiazupa
 • try2beunusual
 • levi
 • OhMyGodTheyKilledKenny
 • gniewosadka
 • uskidsknow
 • delein
 • underwaterworld
 • lapkaKot
 • ajkula
 • zycienakrawedzi
 • soph
 • smallcrime
 • sawdust
 • slepa
 • klaudzik
 • california
 • lariflette
 • pathetic8
 • iamchanging
 • spoonofdoom
 • King-Karl
 • deemcee
 • toc
 • lalaland
 • qucykowa
 • martamarta
 • onanowa
 • happysmile
 • cinamon
 • he-will-look-like-that
 • Perpetuummobile
 • sidestory
 • Carrere
 • dressedinblack
 • perfectlyflawed
 • noomi
 • nivea
 • rustyrusty
 • gobaaby
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
3082 d425
Reposted fromGIFer GIFer viagreywolf greywolf
6087 d62d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viafreska freska
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vianuwanda nuwanda
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromantichris antichris viaoski oski
4387 76fa
Reposted fromteijakool teijakool viaoski oski
3385 783b 500
Reposted fromantichris antichris viasucznik sucznik
4623 b3c5 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viasucznik sucznik
6283 fdcf 500
6390 7451 500
Jean-Luc Godard - Breathless, 1960
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaPoranny Poranny
Reposted fromc0ffee c0ffee viamagolek22 magolek22
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasiostry siostry
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanorexianervosa anorexianervosa
3726 d905 500
Reposted fromRowena Rowena viaphilomath philomath
3388 d92f
Reposted fromkarambol karambol viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl